ประกาศข่าวสาร

โรงพยาบาลแม่ทะร่วมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โรงพยาบาลแม่ทะร่วมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

ขออนุมัติเผยแพร่หนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติเผยแพร่หนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง2560

ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ

ขอแต่งตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ผู้ชนะการเสนอราคา2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายในหน่วยงาน

ผู้ชนะการเสนอราคา3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ผู้ชนะการเสนอราคา4

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์

ขออนุมัติเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ขออนุมัติเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงาน

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2561

20852

แนวทางหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

55836

ขออนุมัติเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

55837

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

21180

ขอส่งรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ2560 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ขอส่ง รง ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปจ ปีงบ60 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวป

แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ2561

แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบ2561

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 (สขร.1)

S__27836492

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

S__19488770