ขออนุญาตนำคู่มือระเบียบ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลนาครัว พ.ศ.2560

ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งตั้งคณะทำงาน และแผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018
ขออนุมิติดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบ 2561
เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตนำคู่มือระเบียบ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลนาครัว พ.ศ.2560

ขออนุญาตนำคู่มือระเบียบ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลนาครัว พ.ศ.2560