คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018
ขอดำเนินการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ รพ.แม่ทะ 23 กพ. 61
เมษายน 12, 2018

คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน