ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยนอก
เมษายน 20, 2018
ประมาณการซ่อมแฟลต 3852
พฤษภาคม 11, 2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ใส่ความเห็น