ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.001-63

ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมนาผลประโยชน์ทับซ้อน61
พฤษภาคม 30, 2018
ประมาณการซ่อมแฟลต 9555
สิงหาคม 9, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.001-63