รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

รายงานผลการรวมกลุ่มของ จนท เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018
คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เมษายน 12, 2018

รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ