รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

รายงานสรุปเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี61 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018
รายงานผลการรวมกลุ่มของ จนท เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

ใส่ความเห็น