การทำงานที่โปร่งใส และ การรับข้อร้องเรียน

สิงหาคม 21, 2018

ขออนุญาตแจ้งแนวทางคู่มือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก และขอเผยแพร่บนเวปฯ

ขออนุญาตแจ้งแนวทางคู่มือกา […]
พฤษภาคม 30, 2018

ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมนาผลประโยชน์ทับซ้อน61

เมษายน 20, 2018

ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยนอก

เมษายน 12, 2018

ขออนุมิติดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบ 2561