ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) (30 กันยายน 2565) NEW!

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) (26 กันยายน 2565) NEW!

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) (2 กันยายน 2565) NEW!

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (2 กันยายน 2565) NEW!

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) (1 กุมภาพันธ์ 2565)

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) (19 มกราคม 2565) NEW!

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว (26 ตุลาคม 2564)

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (25สิงหาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (9 สิงหาคม 2564)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (22 กรกฎาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา (21 พฤษภาคม 2564)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ (23 มีนาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ (17 มีนาคม 2564)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2 มีนาคม 2564)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23/11/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2/11/63
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15/10/63

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ดูแล กำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ 25/09/63

ขอบเขตงานจ้างเหมากำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ดูแล กำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ 16/09/63

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3/09/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18/08/63
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24/07/63

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15/07/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30/06/63
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22/06/63 

ประกาศอื่นๆ…