ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ดูแล กำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ 25/09/63  NEW!

ขอบเขตงานจ้างเหมากำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ดูแล กำจัดวัชพืชบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน โรงพยาบาลแม่ทะ 16/09/63

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3/09/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18/08/63
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24/07/63

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15/07/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30/06/63
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22/06/63 

ประกาศอื่นๆ…