ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2565
1.ประกาศจังหวัดลำปาง
2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปี 2565
4.รายละเอียดเงื่อนไขงานทำความสะอาดปี 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วน
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2. เอกสารประกวดราคา
3. ประกาศประกวดราคา
4. แบบปรับปรุง รพ.สต.บ้านอ้วน

ประกาศประกวดราคาจ้างราดยางแอสฟัลท์ ถนนรอบ รพ.แม่ทะ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,205 ตรม.
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2. ประกาศประกวดราคาจ้างราดยางแอสฟัลท์ ถนนรอบ รพ.แม่ทะ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,205 ตรม.
3. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. แบบสรุปราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรุงอาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลแม่ทะ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.ประกาศจังหวัดลำปาง
2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรุงอาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบ 2564
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
2.ประกาศจังหวัดลำปาง
3.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
4.รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลแม่ทะ ปี2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง(ใช้แบบอาคารโรงรถพัสดุ เลขที่ 5322/2536) จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลแม่ทะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง(ใช้แบบอาคารโรงรถพัสดุ เลขที่ 5322/2536) จำนวน 1 หลัง
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2. เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารซักฟอก
3. ประกาศจังหวัดลำปาง
4. แบบก่อสร้างอาคารหน่วยจ่ายกลาง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโรงพยาบาลแม่ทะ
ประกาศขอความร่วมมือประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง โรงพยาบาลแม่ทะ
ประกาศจังหวัดลำปาง
เอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง โรงพยาบาลแม่ทะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง โรงพยาบาลแม่ทะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานโรงพยาบาลแม่ทะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2. ประกาศจังหวัดลำปาง
3. เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย
4. แบบปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ…