ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานโรงพยาบาลแม่ทะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2. ประกาศจังหวัดลำปาง
3. เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย
4. แบบปรับปรุงห้องจ่ายยาและคลินิกกายภาพบำบัด-แพทย์แผนไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างอื่นๆ…